Editor de continguts

SOREA aposta per un sistema innovador per localitzar les fuites d'aigua amb heli

Sorea ha presentat avui a La Pineda (Vila-Seca) un innovador sistema de recerca de fuites d’aigua a la xarxa a partir d’ injeccions de gas heli. Tècnics de Sorea han fet avui a una demostració d’aquest sistema capdavanter propi del grup Agbar.

Aquesta tècnica, es basa en introduir heli en una canonada d’aigua. L’heli en cas de fuita passa ràpidament a l’atmosfera i es detecta a través de sensors específics. La concertació d’heli a l’aire és molt constant per tant la captació de concentracions més elevades determina el punt de la fuita.

L'equip de detecció, dissenyat per ser utilitzat i transportat de forma autònoma per un únic operari, permet una recerca molt efectiva sense haver d’interrompre el servei d’abastament d’aigua en cap moment, i no perjudica els elements de la conducció.

A més a més, l’heli és un gas innocu per al consum humà i no altera les propietats organolèptiques de l’aigua. D’aquesta manera el seu ús no afecta la salut dels consumidors ni les instal·lacions del sistema de canonades.

La Responsable d’operacions de la zona Camp de Tarragona, Marta Casanova, ha explicat que l’evolució d’aquests mètodes de recerca de fuites, en especial el de l’heli, ha generat una millora en l’agilitat de detecció de les fuites arribant gairebé al 100% de localització de les mateixes i en conseqüència una reducció de l’impacte mediambiental gràcies a la disminució de les pèrdues.