Editor de continguts

Inspeccionem el 100% de la xarxa de clavegueram de Cervera

A petició de l’empresa gestora del servei, Aigües de Cervera, des del mes de juliol i fins a l’octubre, estem realitzant les tasques d’inspecció dels 56 kilòmetres que integren la xarxa de clavegueram de Cervera amb l’objectiu d’avaluar l’estat de funcionament de la xarxa i detectar possibles deficiències en les instal·lacions.

La xarxa de clavegueram és una part essencial del cicle urbà de l’aigua que compleix amb tres funcions bàsiques: d’higiene, evitant el contacte de les aigües residuals amb l’ésser humà; d’anti-inundació, minimitzant l’efecte de les pluges; i de protecció mediambiental, evitant l’abocament d’aigües residuals. Per aquest motiu, és fonamental modernitzar la gestió dels claveguerams municipals i obtenir la millor eficiència, sostenibilitat i transparència.

Les inspeccions de la xarxa de clavegueram es realitza mitjançant càmeres fixes de perxa, que són dispositius amb un element telescòpic (perxa) que permet els operaris realitzar inspeccions des de l’exterior dels pous i revisar no només el mateix pou, sinó també un tram important dins les instal·lacions i avaluar el seu estat. L’ús de les càmeres fixes de perxa eviten la necessitat d’accedir a la xarxa i, per tant, es redueixen riscos operatius.

NETEJA AVANÇADA: MILLOR ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LA XARXA

Gràcies a l’ús les càmeres fixes de perxa i l’eficiència de les inspeccions, hem pogut aplicar l’anomenat sistema de neteja avançada en el manteniment de la xarxa de clavegueram de Cervera. Amb aquest sistema s’assoleix un millor estat de conservació de la xarxa, modificant les periodicitats de neteja i optimitzant els costos de manteniment en funció de les seves característiques i necessitats. Es defineix on, quan i amb quins mitjans és més recomanable realitzar cada actuació. La utilització d’aquesta nova tecnologia permet obtenir més informació de l’estat dels col·lectors i d’altra banda, l’optimització de recursos fa que es puguin assolir nous objectius més ambiciosos en la gestió del servei.