Editor de continguts

SOREA compromesa amb la sostenibilitat del medi ambient

Ahir, 5 de juny, es commemorava el Dia Mundial del Medi Ambient. El tema d’enguany ha estat la lluita contra el comerç il·lícit de fauna i flora silvestres, el qual erosiona la biodiversitat i posa en perill la supervivència d’animals salvatges.

A Sorea som conscients de la importància de respectar l’entorn que ens envolta i tenir cura de la flora i fauna que en ell habita. És per aquest motiu que treballem dia a dia per prendre mesures i realitzem campanyes per preservar-lo.

Són molts els exemples d’accions que de forma continuada Sorea incorpora en els seus processos amb la finalitat d’afavorir un entorn més sostenible: la incorporació progressiva de vehicles elèctrics o mixtes a la flotareduint les emissions de CO2 que s’emeten a l’atmosfera, la substitució de bombetes incandescents per bombetes LED a oficines, reduint el consum d’energia, la instal·lació de picoturbines que permeten generar electricitat a partir de la corrent d’aigua de les canonades, la gestió i valorització dels residus, el reaprofitament de l’aigua de neteja utilitzada per les operacions de manteniment a la xarxa de clavegueram, la instal·lació de punts de càrrega d’aigua del freàtic per a la neteja viària i reg municipal, evitant així el consum d’aigua potable,... entre moltes altres accions totes elles amb l’objectiu de preservar el medi ambient i reduir les emissions de gasos contaminants a l’atmosfera.

D’altra banda, per conscienciar sobre la importància de tenir cura del medi ambient i coincidint amb la celebració d’aquest dia, hem repartit entre els treballadors una motxilla amb la qual realitzar una activitat en un entorn natural i posteriorment compartir una imatge amb el hashtag #ASoreaFemSalut.

Finalment, hem col·laborat amb l’Ajuntament de Mollet en la producció de rellotges de sorra que marquen el temps idoni per a la dutxa: 5 minuts. D’aquesta manera, promovem el consum responsable d’aquest recurs tan preuat per a l’ésser humà com per a la fauna i flora.