Editor de continguts

Apostem per la mobilitat sostenible per reduir la contaminació ambiental

El transport és l’activitat que més energia primària consumeix a Catalunya (40% del total) i una de les principals fonts d’emissions de gasos contaminants amb efecte d’hivernacle.

En aquest marc, a Sorea hem incorporat a la nostra flota 25 vehicles elèctrics, que es proveeixen d’energia verda. L’objectiu és reduir les emissions de CO2 i millorar la qualitat de l’aire urbà. Per aconseguir-ho, portem a terme la substitució de turismes dièsel per híbrids, i de vehicles comercials per d’altres d’elèctrics. Amb aquesta implementació, es redueixen les emissions anuals de CO2 a l’atmosfera en 196.000?kg, xifra que equival a 392 arbres autòctons mediterranis.

“(…) es redueixen les emissions anuals de CO2 a l’atmosfera en 196.000 kg, xifra que equival a 392 arbres autòctons mediterranis”

Com a empresa experta en tot el cicle de l’aigua, des de Sorea estem especialment sensibilitzats amb la protecció del medi ambient mitjançant iniciatives que tenen l’objectiu de valoritzar els residus i reduir la petjada de carboni. En aquest compromís s’emmarca l’aposta per la mobilitat sostenible. Ara mateix, disposem de 49 vehicles elèctrics(el 9,16% de la nostra flota) i de 27 d’híbrids (el 5,05%). A més, la previsió per al 2018 és tota una declaració d’intencions: arribar fins al 21,3% en el cas dels elèctrics i al 10,47% en el cas dels híbrids.

En aquesta mateixa línia, s’ha dut a terme la conversió a dual fuel (gasoil i gas natural comprimit) dels camions de neteja de la xarxa de clavegueram. Aquesta actuació s’ha traduït en una reducció d’un 8% del consum de gasoil i d’un 20% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. A més, els vehicles de les brigades de reparació d’avaries de Sorea estan equipats amb sistema Inverter, que substitueix els generadors de combustió, per reduir les emissions i la contaminació acústica. Amb aquest tipus d’iniciatives, durant el 2017 hem aconseguit reduir el consum de combustible dièsel en 48.000 litres, una quantitat equivalent a reduir 131 tones d’emissions de CO2 a l’atmosfera.

La política d’implementació d’un parc mòbil sostenible ens permet continuar promovent l’ús eficient dels recursos energètics per contribuir a pal·liar els efectes del canvi climàtic.