Tarifes

Editor de continguts

Els preus del servei de l'aigua s'elaboren tenint en compte les característiques específiques de cada municipi, els seus costos de gestió i la legislació vigent. Aquest preu correspon al servei de gestió de subministrament d'aigua o de clavegueram.

L'aigua és un bé de titularitat pública, per la qual cosa és l'administració competent, normalment els ajuntaments i l'organisme corresponent de la Generalitat, qui s'encarrega de fixar els preus del servei.

Els factors que determinen el preu de l'aigua a cada municipi són diversos: l'escassetat o abundància de recursos hídrics del territori; l'origen de l'aigua (subterrània, superficial, de mar) i el seu cost d'extracció i tractament; la mida i el tipus de nucli urbà (ciutats compactes o disseminades); l'estat de les infraestructures; els criteris que s'adopten per finançar el seu manteniment, i altres factors com la qualitat del servei, l'eficiència, l'experiència, la tecnologia, la innovació, la qualificació i la formació del personal, etc. 

Per tal d'accedir a les tarifes del teu municipi, selecciona'l aquí.