Indicadors de sostenibilitat ambiental

Indicadors de sostenibilitat ambiental - títol

Cuidant el que tenim a prop, construïm un futur sostenible

 

A SOREA sabem que en la gestió del cicle de l'aigua els petits detalls compten. I que per afrontar els reptes mediambientals del futur, cada acció que fem en els més de 260 municipis en què operem suma.

Indicadors de sostenibilitat ambiental - icones 1

 

Gràcies a la nostra flota de vehicles elèctrics, estem mitigant 196.000 Kg CO2/any en l'atmosfera, l'equivalent a una població de 392 arbres autòctons mediterranis.

 

El 2017 hem reutilitzat 5,6 milions de m3 d'aigua, l'equivalent a 2.248 piscines olímpiques, per a reg agrícola i de zones verdes, neteja de carrers i ús ambiental.

 

Gràcies a la cogeneració tèrmica i elèctrica, hem generat 4 milions de kWh, l'equivalent al consum anual d'un municipi de 9.700 habitants. Això suposa un 52% més que el 2016 i l'objectiu per al 2018 és arribar als 8 milions de kWh.

 

Valoritzem el 76,5% dels residus que generem (metalls, fusta, paper, runa, llots de depuradora per a ús agrícola i altres). L'objectiu per al 2018 és arribar al 80%.

Indicadors de sostenibilitat ambiental - icones 2

 

Més de 4.500 persones (adults i joves) han visitat les instal·lacions del cicle de l'aigua que gestionem, dins del nostre programa d'educació ambiental.

 

La conversió a dual fuel gasoil i gas natural comprimit de 8 camions de neteja de la xarxa de clavegueram ha portat a una reducció d'un 8% en el consum de gasoil i d'un 20% en les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en el 2017.

 

Tractant els llots que es generen en el procés de depuració de les aigües, el 2017 hem generat 8,5 milions de m3 de biogàs, que han produït 22,8 milions de kWh d'energia tèrmica i 4 milions de kWh d'energia elèctrica.

 

El 2017, reforçant el nostre compromís amb la conservació de la biodiversitat, el 24% del personal de les EDARs de La Garrotxa i Costa Brava ha participat en el programa de ciència ciutadana BIObserva i ha recollit observacions d'aus del seu entorn en una base de dades pública: www.biobserva.com