Dades significatives

Dades significatives

A SOREA gestionem la teva aigua
 

A SOREA gestionem el servei d’aigua potable de 223 municipis, en els quals distribuïm gairebé 156 milions de metres cúbics anualment a una població de més d’1,8 milions de persones.
L’equip humà format per més de 900 persones compta amb la tecnologia més avançada i realitza una gestió adequada del coneixement per tal de donar resposta i adaptar-se a les necessitats de tots els nostres clients així com per dur a terme un ús sostenible dels recursos d’aigua disponibles.

 • Magnituds rellevants del 2017

  Magnitud  Valor
  Nº d'abonats 888.597
  Nº d'habitants 1.887.009
  Nº de municipis on gestionem el servei d'aigua potable: 223
  Nº de municipis on gestionem el clavegueram: 73
  Nº d'oficines d'atenció al client: 110
  m3 d'aigua tractada a les ETAPs: 27.109.580 millones m3
  Km de xarxa d'aigua potable: 13.369 km
  m3 d'aigua subministrada: 155.921.081 millones m3
  Estacions de bombament d'aigua potable: 672
  Estacions de bombament d'aigües residuals: 150
  Km de xarxa de clavegueram: 3.530 km
  m3 d'aigua depurada: 6.427.622 millones m3
  m3 d'aigua regenerada: 5.618.861 millones m3
  Nº de dipòsits en explotació: 1.104
  Capacitat total dels dipòsits: 995.283 m3
  Nº de pous en explotació: 534