Editor de continguts

SOREAs'adhereix al prgrama d'acords voluntaris per a la reducció de CO2

Josep Rull, conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va atorgar ahir a Sorea el diploma que l’acredita com a empresa adherida al Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de CO2, concretament per el Servei de gestió del clavegueram a la gerència Vallès Occidental-Baix Llobregat, com a fruit de la consolidació del càlcul de l’inventari de gasos d’efecte hivernacle iniciat al 2014.

El Programa d’Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) és una eina impulsada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) per a les empreses que busquen un compromís voluntari per reduir les seves emissions de GEH, més enllà de l’especificat a la normativa vigent.

Amb aquesta adhesió es consolida la voluntat de Sorea per implementar polítiques actives de diagnosi i reducció d’emissions de Gasos d’efecte hivernacle evidenciades anualment per un organisme independent. L’inventari del 2015 demostra que l’activitat del Servei de Clavegueram del Vallès Occidental-Baix Llobregat ha estat un 24% més sostenible que a l’any 2014.