Editor de continguts

SOREA assumeix el rebut de l'aigua en dos horts urbans de Granollers

En els darrers dies hem signat dos convenis de col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers i amb DIMAS, associació sense ànim de lucre que té com a objectiu la integració sòcio-laboral de persones socialment excloses, per assumir el cost del consum d’aigua en dos horts urbans del municipi.

Seguint aquesta línia, tant l’Hort Congost, gestionat pel consistori, com l’Hort Noguera, de gestió compartida entre el consistori i l’Associació DIMAS, es troben dins el projecte municipal per recuperar l'entorn fluvial i eliminar les zones d'horts marginals a l'entorn periurbà de Granollers, així com desenvolupar aquests espais amb l’objectiu d’acollir persones vulnerables que necessiten un entorn prelaboral que els prepari per poder accedir a una feina.

Amb la signatura d’aquest conveni, des de Sorea col·laborarem en aquest projecte assumint el cost del consum d’aigua d’ambdós horts fins a un valor màxim fixat com a consum responsable, així com la instal·lació de les escomeses i comptadors d’aigua d’aquests espais, promovent l’ús responsable de l’aigua alhora que col·laborem en el desenvolupament de persones en risc d’exclusió social.

Granollers no és l'únic municipi on hem signat un conveni de col·laboració per fer front al rebut d'aigua d'horts urbans; a Manlleu, vam signar un acord amb el consistori per assumir el cost del consum d'aigua en horts d'aquest municipi.