Editor de continguts

Signem un conveni de col·laboració amb el síndic de greuges de Sant Cugat

El passat dijous 10 de maig Ramon Albareda, Director Territorial de SOREA, i Sergi Sanchís, Customer Counsel de SOREA, van signar un conveni de col·laboració amb Ramon Palacio, Síndic Municipal de Greuges de Sant Cugat, amb l’objectiu d’establir un protocol d’actuació per a la gestió de les reclamacions del servei d’aigua del municipi i per assegurar el subministrament a les persones en situació de vulnerabilitat.

El compromís amb les persones i la millora de la seva qualitat de vida, a través de l’accés a un bé essencial com és l’aigua, és la base del nostre codi ètic. És per aquest motiu que la cooperació amb les oficines dels defensors dels ciutadans de les poblacions on gestionem el subministrament de l’aigua resulta de gran ajuda. En aquest sentit, disposem d’un servei de mediació i resolució de queixes i reclamacions, anomenat Customer Counsel, adreçat als usuaris que no han quedat satisfets amb la resposta donada per la companyia o que no han rebut resposta en el termini de temps establert.

L’acord signat té una validesa de dos anys, i la seva renovació serà automàtica en cas que no hi hagi cap petició de revisió, i estableix que des de SOREA hem de respondre a les reclamacions remeses per l’oficina del Síndic de Sant Cugat en un màxim de 10 dies hàbils, o en 48 hores en el cas d’avaries urgents. Pel que fa als talls de subministrament, el conveni autoritza el Síndic a demanar la suspensió temporal de l’ordre de tall a SOREA fins que els serveis socials de l’Ajuntament de Sant Cugat comprovin la situació de vulnerabilitat de l’usuari. A SOREA mai no tallem l’aigua a algú que no la pugui pagar; i, si els serveis socials verifiquen que les persones afectades es troben en unes circumstàncies de risc d’exclusió, se suspèn automàticament l’ordre de tall mentre duri la situació de precarietat.

El conveni també preveu que el Síndic avaluï les mesures pactades en el conveni de col·laboració en el seu informe anual presentat al Ple de l’Ajuntament i que pugui expressar els seus suggeriments i propostes de millora. A SOREA volem treballar braç a braç amb l’Administració per optimitzar al màxim la gestió de les avaries i evitar els talls de subministrament.