Editor de continguts

Signatura d'un fons social entre l'Ajuntament de Sant Celoni i SOREA

Francesc Deulofeu, alcalde de Sant Celoni i Ramon Albareda, Director de concessions de Sorea, han signat un conveni per establir un Fons de Solidaritat pel municipi de Sant Celoni.

Amb aquest Fons Social, Sorea, en col·laboració amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Celoni, pretén donar servei a persones en situació de vulnerabilitat econòmica, o risc d’exclusió que tenen dificultats per fer front al pagament del rebut de l’aigua. Les persones interessades en aquest ajut hauran de posar-se en contacte amb els Serveis Socials del municipi, des d’on gestionaran amb Sorea l’aplicació del Fons de Solidaritat per cobrir així l’import de rebut.

Sorea ha establert convenis i protocols per ajudar a les persones amb dificultats per pagar la factura de l’aigua a diversos municipis. A l’actualitat s’han signat Fons de solidaritat a més de 40 municipis.