Editor de continguts

Ens adherim al Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de la Generalitat

Hem estat una de les 35 organitzacions que s’han adherit recentment al programa de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), promogut a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), i que compta amb 146 organitzacions adherides (*dades del 2017).

Es tracta d’una eina impulsada per a aquelles entitats que busquen un compromís voluntari per reduir les seves emissions de GEH, més enllà del que obliga la normativa.A través de l’adhesió al programa, es comprometem voluntàriament a elaborar cada any un inventari d’emissions, plantejar noves mesures, implantar-les i, voluntàriament, compensar les emissions no reduïdes.

El passat 6 de novembre, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, i la Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, van lliurarels certificats d’adhesió de les últimes incorporacions.

Les àrees de SOREA que s’han compromès a realitzar l’inventari i aplicar les mesures són: el servei d'abastament d'aigua potable de Sant Cugat del Vallès, el servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram de Deltebre i el servei d’abastament de la Mancomunitat de Recursos hídrics Vila-seca i Salou.

El Programa d’acords voluntaris va néixer a mitjans del 2010 amb l’objectiu que les organitzacions disposessin d’un marc on poder mostrar el seu compromís amb la reducció d’emissions de GEH.