Editor de continguts

El customer counsel de SOREA signa un conveni de col·laboració amb la Síndica de Rubí

Sorea ha signat un conveni de col·laboració amb la Síndica de Greuges de Rubí, Milagros Calleja, amb l’objectiu d’agilitzar la resposta als ciutadans que acudeixen a la defensora local per reclamacions a la companyia, així com garantir el servei a les persones en risc d’exclusió social.

Sorea i l’Ajuntament de Rubí ja treballen per garantir el subministrament a les llars en situació de pobresa a través d’un fons de solidaritat fruit del conveni signat al setembre. Ara, el pacte amb la Síndica Local reforça aquest objectiu ja que, si arriba un cas de tall de subministrament per aquesta situació, la defensora pot demanar a Sorea la suspensió temporal de l’ordre de tall fins que es comprovi, a través dels serveis socials municipals, la vulnerabilitat de l’usuari.

En paral·lel, el conveni també fixa en 10 dies hàbils el termini que la Síndica ha d’obtenir resposta per part del Customer Counsel de Sorea a les reclamacions ciutadanes que hagi remés a la companyia. En cas d’avaries, la resposta haurà de tenir lloc abans de 48 hores.

L’acord ha estat rubricat amb el director territorial de Sorea, Ramon Albareda, i el Customer Counsel de la companyia, Sergi Sanchis, amb una validesa de dos anys que es renovaran de manera automàtica si cap de les dues parts manifesta la voluntat de revisió.