Editor de continguts

SOREA, reconeguda amb el registre EMAS pel seu compromís medi ambiental a Benicarló

Sorea ha rebut per part de Joan Piquer, Director de l’àrea de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat Valenciana, el certificat EMAS III pel seu compromís en la realització d’auditories medi ambientals conforme el Reglament 1221/2009 en l’activitat del clavegueram del municipi de Benicarló.

Sorea reafirma així el seu compromís per la millora continua i el desenvolupament sostenible orientant els objectius medi ambientals a la protecció, la conservació i la recuperació dels recursos naturals. A més, potencia la implicació activa de les persones treballadores envers la protecció d’aquests recursos i la transparència en la gestió amb la publicació de la Declaració Ambiental anual del Servei de Clavegueram de Benicarló a la pagina web de la companyia, que és accessible als ciutadans i altres parts interessades.

L’eina voluntària de gestió ambiental EMAS III, desenvolupada per la Comissió Europea conforme el Reglament 1221/2009, es basa en un sistema Comunitari de Gestió i auditories medi ambientals per a companyies que vulguin avaluar, reportar i millorar la seva actuació medi ambiental de manera continua. Sorea es converteix així en la primera empresa del Grup Agbar en obtenir la verificació basada en el Reglament EMAS per a l’activitat del clavegueram. A l’any 2001 Mina Pública de Terrassa ja va aplicar aquest sistema de gestió a l’activitat de subministrament d’aigua i el Laboratori d’anàlisis ambiental.