Editor de continguts

SOREA a Deltebre també s'adhereix al Programa d'Acords Voluntaris de l'OCCC

Com a empresa gestora del cicle integral de l’aigua a Deltebre, Sorea s’ha adherit al Programa d’Acords Voluntaris de l’Oficina de Canvi Climàtic de Catalunya (OCCC). Aquest acord inclou el servei d'abastament d'aigua potable de Deltebre i els serveis de gestió associats com la compra, el control de la qualitat de l'aigua, el manteniment i la distribució. A més, s’ha inclòs la gestió i el manteniment de sistemes de clavegueram. Amb anterioritat Sorea ja va adherir al programa, el servei de clavegueram del Vallès Occidental - Baix Llobregat i el servei d'abastament d'aigua potable de Sant Cugat del Vallès.

Aquest programa és una eina per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) impulsada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) per a aquelles empreses, organitzacions i institucions que acreditin un compromís ferm per reduir les seves emissions de GEH, més enllà del que obliga la normativa.

Sorea, com a companyia adherida, torna a mostrar el seu ple compromís amb la reducció de les seves emissions de CO2. Des de fa un any es va decidir implantar de manera progressiva el cotxe elèctric a la flota, i avui en dia un 20% de la flota és sostenible. La companyia també valoritza els seus residus per permetre l’autosuficiència energètica, mitjançant la cogeneració del biogàs produït en la digestió dels fangs de les depuradores.