Editor de continguts

Col·laborem amb la Creu Roja per identificar les famílies vulnerables i garantir-los el subministrament

SOREA i les empreses filials i participades hem signat avui un conveni de col·laboració amb la Creu Roja a Catalunya amb l’objectiu de garantir el subministrament d’aigua a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat. L’organització humanitària identificarà aquestes persones i llars amb dificultats per pagar la factura de l’aigua i que siguin titulars d’un contracte amb SOREA. Amb aquesta informació, la companyia d’aigua atorgarà una protecció especial a aquestes persones perquè tinguin garantit el subministrament. La vulnerabilitat la detectarà la Creu Roja en l’àmbit de les activitats que li són pròpies i segons els criteris i procediments interns. L’entitat humanitària assessorarà a aquestes persones per a que sol·licitin a SOREA aquesta protecció especial.

Tant SOREA com la Creu Roja ja fa temps que duen a terme accions per ajudar aquestes famílies vulnerables, però a partir d’ara i mitjançant aquest acord sumaran esforços per pal·liar els efectes d’aquest fenomen. Si el subministrament es troba suspès per manca de pagament, aleshores es restablirà el servei. I si existeix un deute pendent, SOREA oferirà ajornaments i ajuts.

La Creu Roja ha constatat que una gran quantitat de llars manifesten dificultats per fer front a les despeses de l’habitatge, fenomen conegut com a pobresa energètica, i que aquestes xifres no paren de créixer. Actualment la pobresa energètica afecta el 10% de la població, xifra que s’ha duplicat des de 2008, segons alerten l’Aliança contra la Pobresa Energètica i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social.

El conveni s’estén a totes les filials i a les societats participades per SOREA

El conveni, que s’ha firmat aquest matí a la seu de la Creu Roja a Catalunya, l’han signat Emili Giralt, director general de SOREA, i Josep Quitet, president de la Creu Roja a Catalunya. La col·laboració s’aplica a totes les societats participades per SOREA i també a totes les seves filials. Així, dels ajuts que se’n desprenen també se’n beneficiarà la població a la qual donen servei les següents companyies d’aigua: Comaigua (empresa mixta participada pel Consell Comarcal del Baix Camp), Aigües de Cervera i la Segarra (empresa mixta participada per la Paeria de Cervera), Gestaigua (empresa mixta participada per l’Ajuntament de Calella), Aigües de Sant Vicenç dels Horts, Aigües de Sant Pere de Ribes, Aigües Colomenques (empresa mixta participada per l’ajuntament de Santa Coloma de Farners), Aigües de Palamós (empresa mixta participada per l’ajuntament de Palamós), Aigua de Rigat (empresa participada per l’Ajuntament d’Igualada) i Anaigua.

La col·laboració entre SOREA i la Creu Roja ja es va iniciar aquest passat mes de febrer amb el llançament per part de la companyia de la campanya de la factura digital que duu el lema “Els boscos vius. I la correspondència digital”. Aquesta col·laboració també s’ha ampliat a la resta de societats filials i participades. L’objectiu de la campanya és animar els clients a donar-se d’alta al servei de factura electrònica amb un doble focus: la sostenibilitat mediambiental i la social. D’una banda, la companyia promou reduir el consum de paper i disminuir la generació de residus i de l’altra, SOREA i la resta de societats adherides a la campanya destinaran l’estalvi que suposa deixar d’enviar aquesta correspondència a una causa social: el Programa de Pobresa Energètica de la Creu Roja. Per cada nova alta les companyies donaran 1 euro a aquesta causa i l’objectiu conjunt de la campanya s’ha fixat en 25.000 noves altes.