Editor de continguts

SOREA renova el distintiu d'igualtat en l'empresa

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSI) ha concedit a SOREA la segona pròrroga del distintiu d’Igualtat en l’Empresa, per un període de tres anys.

Aquesta distinció és una marca d’excel·lència que s’atorga a les empreses que destaquen en l’aplicació de polítiques d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en les condicions de treball, en els models d’organització i en altres àmbits, com els serveis, productes i publicitat de l’empresa.

Des del 2010, any en què SOREA va obtenir l’esmentat distintiu, la companyia continua apostant per les actuacions i mesures destinades a facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, garantir la igualtat de tracte i oportunitats en la selecció i promoció professional, la implantació de mesures d’acció positiva i la publicitat no sexista dels productes o serveis de l’empresa.