Editor de continguts

Llancem un innovador sistema de notificacions del subministrament d'aigua

Hem posat en marxa el nou sistema de “Servialertes”, que permet informar de tot tipus de novetats i avisar les persones afectades en cas que es doni una interrupció eventual en el subministrament. Advertirà tant si es tracta d’una incidència programada per una operació de manteniment, com si es dóna una avaria fortuïta a la xarxa d’abastament. Amb aquesta nova fórmula de servialertes des de Sorea podrem informar sobre nous serveis, factures, instal·lacions i estar en contacte en tot moment amb els clients. A més, podrem identificar els usuaris que quedin afectats per eventuals incidències i enviar una comunicació via sms o correu electrònic informant sobre el seu estat i les previsions. Amb aquest nou servei, s’estalvia temps i es guanya en tranquil·litat.

Aquesta iniciativa s’emmarca en un conjunt de solucions d’innovació i de millora de la informació, dirigides a aproximar-se a les persones i a prestar un servei diferencial i de qualitat. Progressivament, anirem implantant aquest servei gratuït a altres municipis de Catalunya.

Al llarg del 2016 hem incrementat la comunicació amb els usuaris del servei d’aigua utilitzant l’enviament de sms o correu electrònic, que s’han demostrat eines molt més efectives que el telèfon de casa o el correu ordinari. Per aquest motiu, hem incorporat aquesta nova via de comunicació amb els clients, amb la premissa bàsica de que siguin notificacions d’utilitat i necessàries. No es tracta d’un canal amb finalitat publicitària, sinó d’un servei gratuït i únicament d’informació útil relacionada amb el servei d’aigua.

Per obtenir aquest servei totalment gratuït és indispensable que disposem de les dades actualitzades dels usuaris. És per això que els clients poden dirigir-se a la nostra pàgina web on a través d’un formulari poden sol·licitar l’activació del servei de Servialertes on indicar el telèfon mòbil i/o adreça de correu electrònic personal.

Aquest servei es fa respectant sempre la Llei de Protecció de Dades.